New Photography Uploads - Shong-Na Yang
Exploring Zhu Jia Jiao

Exploring Zhu Jia Jiao

My first time leaving Shanghai after a long while to explore the beautiful canal town of Zhu Jia Jiao about an hour away.

chinashanghainight lightswater reflectionslong exposurehdrsonynex 5tzhujiajiao